prewedding+engegement photo
Please click each gallery.

-Tokyo area-

Asakusa
...
Tokyo Tower

...

Marunouchi+Ginza

...

Odaiba

...

Shibuya+Harajuku

...

Shinjuku

...

Nezu

...


-Kyoto area-

Arashiyama

...

Kyoto Botanical Garden

...

Fushimiinari
...
Higashiyama+Gion

...

Kitano

...


-Hakone area-

...


-Nasu area-

...


-Overseas Pre-wedding-

Republic of Croatia
...